Nápověda k vyhledávání

Zástupné vyhledávání

Pro zastoupení jednoho znaku použijte symbol ?

Např. chcete-li hledat "text" či "test", použijte dotaz:

te?t

Pro zastoupení 0 či více znaků použijte symbol *

Např. při hledávání výrazů test, testy nebo tester použijte:

test*

Zástupné vyhledávání můžete také použít uprostřed výrazu.

te*t

Poznámka: Symbol * nebo ? nemůžete použít jako první znak v hledaném termínu.


Přibližné vyhledávání

Použijte symbol tilda ~ na konci jednoho slovního výrazu.
Příklad: chcete-li hledat výraz pravopisně podobný slovu "roam", použijte příbližné vyhledávání:

roam~

Tento dotaz najde výsledky, které obsahují termíny foam a roams.

Nepovinným parametrem můžete určit požadovanou míru podobnosti.
Hodnota je mezi 0 a 1, hodnoty blízké 1 najdou termíny s vysokou mírou podobnosti.
Např.:

roam~0.8

Pokud míra podobnosti není dána, použije se hodnota 0.5.


Vyhledávání založené na blízkosti slov

Použijte znak tildu ~ na konci výrazu složeného z několika slov.
Např. chcete-li hledat slova ekonomie a Keynes, která jsou vzdálena maximálně deset slov od sebe, použijte:

"ekonomie Keynes"~10

Range Searches

To perform a range search you can use the { } characters. For example to search for a term that starts with either A, B, or C:

{A TO C}

The same can be done with numeric fields such as the Year:

[2002 TO 2003]

Preference výrazů

Pro posílení preference výrazu můžete použít znak ^
Následující dotaz:

ekonomie Keynes^5

přidělí větší hodnotu preference výrazu "Keynes"


Boolovské operátory

Booleovské operátory umí kombinovat výrazy s logickými operátory.
Povoleny jsou následující operátory: AND, +, -, OR a NOT.

Poznámka: Booleovské operátory musí být psány VELKÝMI PÍSMENY.


AND

Operátor AND je implicitní spojovací operátor. To znamená, že pokud není mezi výrazy žádný operátor, použije se tento. Operátor AND nalezne všechny dokumenty, které obsahují oba výrazy v daném poli záznamu.

Pro nalezení dokumentů, které obsahují výrazy "ekonomie" a zároveň "Keynes", použijte dotaz:

ekonomie Keynes

nebo

ekonomie AND Keynes
+

Operátor "+" (vyžadující operátor) zaručuje, že výraz po symbolu "+" existuje někde v poli záznamu.

Pro nalezení dokumentů, které obsahují frázi "ekonomie" a mohou, ale nemusí obsahovat "Keynes", použijte dotaz:

+ekonomie Keynes
-

Operátor "-" (zakazující operátor) vyloučí dokumenty, které obsahují výraz uvedený za symbolem "-".

Pro nalezení dokumentů, které obsahují výraz "ekonomie" a neobsahují slovo "Keynes", použijte dotaz:

ekonomie -Keynes
OR

Operátor OR vzájemně spojuje dva výrazy a najde záznamy, které obsahují alespoň jeden z nich.

Pro nalezení dokumentů, které obsahují frázi "ekonomie Keynes" nebo jen "Keynes", použijte dotaz:

"ekonomi Keynes" OR Keynes
NOT

Operátor NOT vyloučí záznamy, které obsahují výraz uvedený po operátoru NOT.

Pro nalezení dokumentů, které obsahují výraz "ekonomie" a neobsahují slovo "Keynes", použijte dotaz:

ekonomie NOT Keynes

Poznámka: operátor NOT nemůže být použit pouze s jedním výrazem. Např. následující dotaz nevrátí žádné výsledky:

NOT ekonomie