Původní knihovna: knihovna františkánského kláštera (Olomouc)
Číslo záznamu: OlmK 2
Hlavní autor:
Název: De sacramentis Christianae fidei ...
Nakladatelské údaje: Strasbourg : [Husner, Georg], 1485
Rozsah:
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
prvotisk
Literatura:
Katalog rožmberské knihovny, I, fol. 34
V. Madsen, Strängnas-Dubletter i Det kongelige Bibliotek i København, in: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 11/1927, s. 98, num. 46.
ISTC ih00535000
Catalogus librorum, ab antiquis bibliothecis, Pragensi & Olomuciensi, qvibus olim Regium Gymnasium Gustavianum Strengnesense donaverat gl. m. regina Christina, Stockholm 1765 K 23/407
Poznámky:
Exemplář původně patřil augustiniánskému klášteru v Třeboni, za V. Březana převázán a vřazen do rožmberské knihovny, v r. 1616 v majetku olomouckého kanovníka A. Kindlera, který jej v roce 1620 daroval františkánskému klášteru v Olomouci.
konvolut OlmK 2 - OlmK 210
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Celokožená nekvalitně provedená (pokroucená, nedrží dobře blok), při této příležitosti vytvořen rukopisný titulní list (pravděpodobně rukou Václava Březana), zbytky tkanic, supralibros, na hřbetě stopy po Vossiově signatuře.
Provenience:
rukopisný záznam Mon: Třeboň: (pag. 5)
iniciálové supralibros PWWDR [=Petr Vok z Rožmberka] (přední desky)
exlibris (Collijn, fig. 1) Petr Vok z Rožmberka (předsádka)
supralibros (Collijn, fig. 17) Petr Vok z Rožmberka (přední desky)
rukopisný záznam D. Andreas Kindler Canonicus Olomucensij hu[n]c libru[m] ad monasteriu[m] S. Bernardini Olomucij dono dedit. Die 17. Maij, An[n]o M. DC. XX ora pro eo. (fol. 1r)
rukopisný záznam (přeškrtnutý) Andreas Kindler Canon: Olomu. 1616 (fol. 1r)
Aukční číslice 407 - z aukce kapitulní knihovny ve Strängnäs (prázdný list před titulní stranou)
X - oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651 (hřbet)
Kat VII 359 (dle Madsena) Thott - dle katalogu
Exempláře:
København : Det Kongelige Bibliotek (Inc. Haun., 2050 fol. Inkunabelsamlingen)
København : Det Kongelige Bibliotek (Inc. Haun., 2050 fol. Inkunabelsamlingen)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Exemplář původně patřil augustiniánskému klášteru v Třeboni, za V. Březana převázán a vřazen do rožmberské knihovny, v r. 1616 v majetku olomouckého kanovníka A. Kindlera, který jej v roce 1620 daroval františkánskému klášteru v Olomouci.
konvolut OlmK 2 - OlmK 210
Fyzický popis: