Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 20
Název: Sborník historicko-právních rukopisů ...
Nakladatelské údaje: 1396
Rozsah:
58 ff ; 180 x 130 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Schwarzenberg, Karl: Katalog der kroatischen, polnischen und tschechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek - Wien : Brüder Hollinek, 1972 num. 619.
Franz Unterkircher: Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek bis zum Jahre 1400. 1. Teil: Text. 2. Teil: Tafeln, Wien 1969, s. 29.
Katalog rožmberské knihovny neeviduje
Poznámky:
Obsahuje: Rzaad korunowanye krále czeskeho (fol. 38r-51v), Rzaad na pozehnany kralowe (fol. 52r-57v), Carolus IV Autobiographia usque ad a. 1346 (lat, fol. 1r-37v), Ludvík Jagelonský Jusjurandum, quod rex statibus Bohemiae dedit anno 1522 (česky).
Není jisté, zda jde o švédskou kořist, rukopis se pravděpdoobně dostal z rožmberské knihovny ještě před rokem 1610.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Dřevěné desky potažené červenou kůží (vazba 16. století), titulní list doplněn rukou 16. století (pravděpodbně V. Březan). Pergamen, iniciály (částečně obrazové).
Provenience:
Rukopisné exlibris Libellus domi[ni] vlrici de Rosembergh. g[e]n[er]osi (fol. 1r)
Rukopisné exlibris Libellus domi[ni] Petri de Rosembergh. g[e]n[er]osi Jtem Knižka tato byla P. Pana Petra Woka z Rožmbergka, wladarze Domu Rožmberskeho Leta Panie 1601 25. Junii (fol. 1r)
Razítko OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK WIEN (fol. 1r)
Exempláře:
Wien : Österreichische Nationalbibliothek (Cod. 619 Han)
Wien : Österreichische Nationalbibliothek (Cod. 619 Han)
««
Digitální kopie:
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.