Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 61
Názvové záhlaví: EVANGELIÁŘ
Název: [Evangeliář sv. Vojtěcha]
Nakladatelské údaje: [Severní Francie nebo Dolní Porýní], IX.ex./X
Rozsah:
192 ff ; 297x226; pergamen, dvě písařské ruce, karolina
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Hledíková, Zdenka: Rukopis vatikánské Knihovny Chigi Q.II.51, Studie o rukopisech 31 (1995-96), s. 35, pozn. 4.
Nilsson Nylander, Eva: "Ingens est codicum numerus": i fondi reginensi, In: ?La Vaticana nel Seicento (1590-1700): una biblioteca di biblioteche, a cura di Claudia Montuschi (Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana, 3), 398 (fig.).
Nilsson Nylander, Eva: The Mild Boredom of Order: A study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden, Lund 2011, s. 50. s. 119.
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte. Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Béda Dudik, Iter Romanum I, s. 181-185 (s.v. Quattuor Evangelia).
A. Wilmart: Bibliothecae Apostolicae Vaticanae - Codices Reginenses Latini I, Bibliotheca Vaticana 1937, I, s. 37-39 (vychází z informací B. Dudíka).
Petr, Stanislav: Rodové knihovny Ditrichštejnů v Mikulově, jejich osudy a nálezy ditrichštejnských rukopisů v Národní knihovně v Praze. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11. - 12. října 2006, Brno 2008, s. 248
Hledíková, Zdeňka: Kodex reg. Lat. 14 - Evangeliář sv. Václava nebo sv. Vojtěcha, In: In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin Prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha 2002, s. 203-232.
Dalibor Havel: Počátky latinské písemné kultury v českých zemích: nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018, s. 13
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 7 (3).
Poznámky:
Evangeliář z 10. století přisoudila tradice v 16-17. století sv. Václavovi, ovšem na základě analýzy Z. Hledíkové jde pravděpodobně o dar knížete Břetislava I. nově založené kapitule v Boleslavi (původně patrně ve vlastnictví sv. Vojtěcha). Rukopis před r. 1513 získal olomoucký a brněnský probošt Augustin Käsenbrod (Augustin Olomoucký), později se nacházel v majetku Františka z Dietrichsteina.
záznam vytvořen podle studie Z. Hledíkové
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba z doby Františka z Dietrichsteina: prkénková pokrytá hnědou usní se supralibros Františka z Dietrichsteina (při vazbě mírně seříznuta původní foliace), zlacená ořízka.
Provenience:
Supralibros Františka z Dietrichsteina (přední a zadní desky)
Rukopisný vpisek (Augustina Käsenbroda?) Iste liber creditur fuisse divi Venceslai, Ducis Boemie: Donatus Augustino: Olomucensi et Brunnensi Preposito: per Collegium sanctorum cosme et Damiani: in antiqua Boleslavia: ubi per impiissimum Boleslaum fratrem necatus: martirij Lauream victorioso triumpho suscepit (fol. 2r)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.14)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.14)
««
Digitální kopie:
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Evangeliář z 10. století přisoudila tradice v 16-17. století sv. Václavovi, ovšem na základě analýzy Z. Hledíkové jde pravděpodobně o dar knížete Břetislava I. nově založené kapitule v Boleslavi (původně patrně ve vlastnictví sv. Vojtěcha). Rukopis před r. 1513 získal olomoucký a brněnský probošt Augustin Käsenbrod (Augustin Olomoucký), později se nacházel v majetku Františka z Dietrichsteina.
záznam vytvořen podle studie Z. Hledíkové
Fyzický popis:192 ff ; 297x226; pergamen, dvě písařské ruce, karolina