Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 63
Název: De gestis et translationibus sanctorum trium regum et alia ascetica. ...
Nakladatelské údaje: Morava, cca 1424
Rozsah:
269 ff : papír, dvousloupcově (do fol. 179), 1 ruka ; 2°
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte. Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Prokop Zaoral: Stockholmský inventář Mikulovské knihovny z r. 1646. Studie o rukopisech X, 1971, s. 243 (č. 78).
Dudík, Iter Romanorum I, s. 191-194 (s podrobným rozpisem rukopisu).
Petr, Stanislav: Rodové knihovny Ditrichštejnů v Mikulově, jejich osudy a nálezy ditrichštejnských rukopisů v Národní knihovně v Praze. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11. - 12. října 2006, Brno 2008, s. 249.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 43 (7) - 44(4).
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Nr. 286. N.P.1656 - signatura osobní knihovny královny Kristiny I.
Příslušnost ke k dietrichsteinské knihovně na základě identifikace se záznamem v katalogu dietrichsteinské knihovny
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg. lat. 522)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg. lat. 522)
««
Digitální kopie:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:[nezpracovaný exemplář]
Fyzický popis:269 ff : papír, dvousloupcově (do fol. 179), 1 ruka ; 2°