Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 64
Hlavní autor:
Název: Itinerarium Ladislai Weleni L. Baronis a Zierotin.
Nakladatelské údaje: Morava : post 1594
Rozsah:
134 ff ; 4° papír
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Dudik, Beda: Iter Romanum I, s. 195.
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte. Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Podavka, Ondřej: Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597-1603. Disertace FF UK, Praha 2016, s. 43-45.
Zaoral, Prokop: Stockholmský inventář mikulovské knihovny z r. 1646, Studie o rukopisech 10, 1971, s. 244 (položka 89).
Petr, Stanislav: Rodové knihovny Ditrichštejnů v Mikulově, jejich osudy a nálezy ditrichštejnských rukopisů v Národní knihovně v Praze. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11. - 12. října 2006, Brno 2008, s. 249.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 126 (5).
Poznámky:
B. Dudík (s. 195) uvažoval o zahrnutí tohoto rukopisu do souboru bohemik, která měla být vrácena do Čech.
Itinerář a deník Ladislava Velena ze Žerotína z let 1589-1594 (opis původního rukopisu).
[záznam na základě literatury]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Světlá kůže zdobená zlacením, zlacený nápis na přední desce "Ititnerarium Ladislai Weleni L. Baronis a Zerotin. Nr. 1.
Provenience:
Signatura osobní knihovny královny Kristiny I. Numero 240 Non Petavianum 1656
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.613)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.613)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:B. Dudík (s. 195) uvažoval o zahrnutí tohoto rukopisu do souboru bohemik, která měla být vrácena do Čech.
Itinerář a deník Ladislava Velena ze Žerotína z let 1589-1594 (opis původního rukopisu).
[záznam na základě literatury]
Fyzický popis:134 ff ; 4° papír