Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 66
Hlavní autor:
Název: COPIA di una Lettera del P. Luigi Froes scritta dal Giapponea i Padri della Compagnia di GIESV a VI di GIUGNO MDLXXVII.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte. Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19 (uvádí dietrichsteinskou provenienci).
Poznámky:
Atribuce rukopisu do dietrichsteinské knihovny není jednoznačná, provenienční znaky včetně signatury knihovny královny Kristiny z roku 1656 chybí.
Místo původního uložení:
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.642)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.642)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.