Původní knihovna:
Číslo záznamu: DK 68
Hlavní autor:
Název: Vincent. Bell. Lib. IV. Cap. LXXIV. Julius Celsus lib. IV. Terror hominibus consilium mentemq; eripit, et membra debilitat.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte. Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19 (uvádí mylně dietrichsteinskou provenienci).
Poznámky:
Rukopis nepochází z knižní kořisti Čech a Moravy (původním vlastníkem knihy byl před tím, než se dostal do knihovny královny Kristiny, polský šlechtic žijící v Leidenu Christophorus Slupecky de Conarii).
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.670)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.670)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.