Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 78
Hlavní autor:
Název: [Lékařské consilium pro Maxmiliána z Dietrichsteina.]
Nakladatelské údaje: Venezia, 1563
Rozsah:
III + 31 ff (Iv, II, IIIr, 31v prázdné) : papír, pero, zběžná humanistická kurzíva, 1 ruka ; 21,5x18,5 cm
Rozpis vnitřních částí:
Fol. Ir: Prefatio …
Fol. 1r-31r: … Disposionu[m] p[rop]ter naturaliu[m] historia …
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Richard J. Durling: A guide to the medical manuscripts mentioned in Kristeller's 'Iter Italicum' I-II, In: Traditio. Studies in ancient and medieval history, thought and religion, 44 (1988), 520.
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Beda Dudík: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 186.
Stanislav Petr: Rodové knihovny Ditrichštejnů v Mikulově, jejich osudy a nálezy ditrichštejnských rukopisů v Národní knihovně v Praze. Petr, Stanislav. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11. - 12. října 2006 / Mikulov : ČR-Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 2006 s. 239-258. s. 240, 249.
Bernard de Montfaucon: Les Manuscrits de la Reine de Suede au Vatican. Roma 1964, s. 27, num. 409.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 146. s. 248: "Jacobi Praetorij Judicium super Genesin Nicol. a Massau. Charta"
Poznámky:
Lékařské vyjádření benátského lékaře N. Massa v souvislosti s onemocněním Maxmiliána z Dietrichsteina v Udine roku 1563 (chrlení krve). Identifikace člena dietrichsteinského rodu je nejasná (vzhledem k dataci nemohlo jít o stejnojmenného syna Zikmunda z Dietrichsteina). Rukopis nebyl součástí původní dietrichsteinské knihovny, nýbrž pocházel z knihovny J. J. Praetoria, pod jehož jménem byl v roce 1650 zapsán v katalogu rukopisů královské knihovny ve Stockholmu (viz Katalog över handskriterna .. s. 146).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Původní vazba - kůže na lepence, bohatá slepotisková výzdoba (středový abstraktní ornament, rámcová kompozice); stopy po červených tkanicích, na hřbetě stopy po štítku se signaturou MS (odtrženo), novodobý štítek s dnešní signaturou.
Provenience:
Přípisek pozdější rukou Illmor; Dnor; à Dietristain Biblioteca (fol. IIIr)
Signatura knihovny královny Kristiny 1656 Volumen 198. Non Petauianum (fol. Ir)
409 - přeškrtnutá signatura knihovny královny Kristiny (zaznamenaná Montfauconem)
Razítko BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (předsádka)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1249)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1249)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.