Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 79
Hlavní autor:
Název: [Steganographia et nonnulla alia mystica opera.]
Nakladatelské údaje: Lednice, 1595
Rozsah:
145 ff (25v, 43v, 44v, 129v, 130-143v, 145v, 146r, 147v, 148-149 prázdné) : papír, pero ; 28x21 cm
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 1-43: IOANNIS TRITEMII STEGANOGRAPHIAE LIBER PRIMUS AD SERENISS: PRINCIPEM D: D: PHILIPPVM COMITEM PALATINVM RHENI: DVCEM BAVARIAE, Sacri Imperii Electorem. In margine: An. 1595. VIII. Kal. Febr. Eysgrubij Marcomannorum.
Fol. 44r-46v : Picatrix …
Fol. 47r-122v: Theophrasti Pracelsis libri 7: De Coeria Domini ad Clementem Septim: Potn: Romanvm A[nn]o 1530 … Incepi describene 23 Jun: A/nn/o 1618 (marginálie v levném horním rohu) … Brynnae 13. Octobris A 1618
Fol. 123r-129r: Arcani Artificiosis simi aperta arca …
Fol. 144r- 145r: Aqua salis. …
Fol. 146v-147r: Ex lib. Experimentorum Trithemii …
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 140, pozn. 14 (uvádí dietrichsteinskou provenience).
Beda Dudík: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 229-230 (dietrichsteinskou provenienci uvádí jako pravděpodobnou).
Klaus Arnold: Additamenta Trithemaniana. Nachträge zu Leben und Werk des Johannes Trithemius, insbesondere zur Schrift De demonibus, Würzburger Diözesangeschichtsblätter 37-38, 1975, s. 246.
Bernard de Montfaucon: Les Manuscrits de la Reine de Suede au Vatican. Roma 1964, s. 33, num. 505.
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 271.
Poznámky:
Opis tisku "Arcani Artificiosis simi aperta arca" z roku 1617 (VD17 14:050843R): vynechána předmluva, opis není úplný.
Rukopis vzhledem k převazbě již neobsahuje jednoznačné původní provenienční znaky, pravděpodobná provenience určena pouze podle místa vzniku rukopisu (Mikulov a Brno), vzhledem k obsahu mohl být i součástí knihovny J. J. Praetoria z Perlenberka. Součástí knihovny královny Kristiny se rukopis stal zcela jistě ještě za jejího života (viz poznámka "Ex Biblioth. Regia Rom:" na fol. 1r), ale starší signatury její knihovny neobsahuje, nenachází se ani v katalogu I. Vossia z let 1650-1651. Potvrzení moravského původu bude možné pouze na základě případného výskytu v katalogu dietrichsteinské knihovny či katalogů knihovny J. J. Praetoria z Perlenberka.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba z doby papeže Pia IX (19. století) - hnědá kůže zdobená zlaceným rámečkem, na hřbetě štítek a zlacená signatura.
Provenience:
Rukopisné exlibris Ex bibliotheca Reginae Rom. (fol. 1r)
Razítko BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (fol. 1r, 142r)
Štítek BAV (předsádka)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1344)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1344)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Opis tisku "Arcani Artificiosis simi aperta arca" z roku 1617 (VD17 14:050843R): vynechána předmluva, opis není úplný.
Rukopis vzhledem k převazbě již neobsahuje jednoznačné původní provenienční znaky, pravděpodobná provenience určena pouze podle místa vzniku rukopisu (Mikulov a Brno), vzhledem k obsahu mohl být i součástí knihovny J. J. Praetoria z Perlenberka. Součástí knihovny královny Kristiny se rukopis stal zcela jistě ještě za jejího života (viz poznámka "Ex Biblioth. Regia Rom:" na fol. 1r), ale starší signatury její knihovny neobsahuje, nenachází se ani v katalogu I. Vossia z let 1650-1651. Potvrzení moravského původu bude možné pouze na základě případného výskytu v katalogu dietrichsteinské knihovny či katalogů knihovny J. J. Praetoria z Perlenberka.
Fyzický popis:145 ff (25v, 43v, 44v, 129v, 130-143v, 145v, 146r, 147v, 148-149 prázdné) : papír, pero ; 28x21 cm