Původní knihovna:
Číslo záznamu: DK 80
Hlavní autor:
Název: Comediarum liber.
Nakladatelské údaje: Firenze, 1463
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Prokop Zaoral: Stockholmský inventář mikulovské knihovny z r. 1646, Studie o rukopisech 10, 1971, s. 246, č. 126 (4o 360 D 50)
Poznámky:
Dietrichsteinskou provenienci rukopisu uvádí pouze Christian Callmer. Patrně vycházel ze záznamu v dietrichštejnském katalogu (fol. 359v), který cituje i Béda Dudík (Forschungen in Schweden, s. 70, č. 50): "Terentii comoediae scriptae in membrána Florentinae 1462 4<SUP>o</SUP>". Calmer tento dochovaný rukopis atribuoval dietrichštejnské knihovně patrně na základě základních společných znaků s uvedeným záznamem(pergamen, formát, autor a dílo). Dochovaný rukopis s velkou pravděpodobností ovšem není dietrichštejnské provenience: dochovaný rukopis je v kolofonu (fol. 95v) datován rokem 1473 a neobsahuje údaj o místu vzniku (Florentinae). Vzhledem k tomu, že tuto informaci zachycuje dietrichštejnský katalog, musely být oba údaje zřetelnou součástí rukopisu inventarizovaného v Mikulově před odvozem do Švédska.
Provenience:
Dochovaný rukopis nenese žádné provenieční znaky (moderní převazba).
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1356)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1356)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.