Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 83
Hlavní autor:
Název: [Genealogie rakouského šlechtického rodu Herbersteinů.]
Nakladatelské údaje: Wien? 1584
Rozsah:
IV ff. + 374 pp. + 1 fol. (pag. 190, 191, 206, 208-212, 354, 363-374, 356 prázdná) : papír, 1 ruka - humanistická kurzíva ; 31,5x25 cm
Rozpis vnitřních částí:
Pag. 1-204: Genealogie rodu Herberstainů
Pag. 205: životopisné údaje Ferdinand I. a Maxmiliána II.
Pag. 213-353: Malované erby (vždy dva na straně (erb Stephana Kües na pag. 245 nedokončen)
Pag. 354 (recte 355): "Grundlegung der Wasser Zistern im Gestschloss Zu Gratz." (s nákresem)
Pag. 355 (recte 357): "Wappen in dem Büech. …"
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Béda Dudík: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 220-221 (provenienci neurčuje).
J. Zahn, Das Familienbuch Sigmunds von Herberstein. Nach dem Originale herasugegeben, Archiv für österreichische Geschichte 39, 1868, s. 293-415 (edice předlohy).
Lenka Veselá: Rodinná kronika Herbersteinů ve Vatikánské knihovně (Reg. lat. 1690). Nově identifikovaný rukopis ze švédské knižní kořisti. Studie o rukopisech 49/1, 2019, s. 49-61.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 29 (2).
Poznámky:
Pravděpodobně se jedná o opis originálu patřícího Sigmundovi z Dietrichsteina (opis se liší jen v několika drobnostech). Provenience Hieronyma Becka na základě shodného rukopisu s dalšími rukopisy z jeho knihovny a dalších znaků.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Moderní převazba z doby papeže Pia VI. (na hřbetu papežský erb a signatura provedené zlacením), šítek s nonovodobu signaturou Vatikánské knihovny.
Provenience:
[Hieronym Beck von Leopoldsdorf]
[František z Dietrichsteina]
[Královská knihovna ve Stockholmu - dle katalogu I. Vossia]
Razítko BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (pag. 213, 353)
Štítek BAV (hřbet a přední předsádka)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1690)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1690)
««
Digitální kopie:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Pravděpodobně se jedná o opis originálu patřícího Sigmundovi z Dietrichsteina (opis se liší jen v několika drobnostech). Provenience Hieronyma Becka na základě shodného rukopisu s dalšími rukopisy z jeho knihovny a dalších znaků.
Fyzický popis:IV ff. + 374 pp. + 1 fol. (pag. 190, 191, 206, 208-212, 354, 363-374, 356 prázdná) : papír, 1 ruka - humanistická kurzíva ; 31,5x25 cm