Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 90
Název: Hist. trium regum
Nakladatelské údaje: 1443-1462
Rozsah:
268 pp (dvojsloupcově): papír ; 30x21,4 cm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
František Šmahel: Miscellanea Boehemica ve vatikánském kodexu Ottobonianus 2087, in: Facta probant homines. sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998. s. 467-478 (s detailním rozpisem děl).
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 140, pozn. 19.
Poznámky:
Sbírka spisů historického a geografického charakteru, poslední třetinu tvoří drobná díla protižidovského a protihusitského zaměření.
[nezpracovaný exemplář = provizorní záznam]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Ex Bibliotheca Serenissimae reginae Num. 171
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Ott.lat.2087)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Ott.lat.2087)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.