Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 33
Hlavní autor:
Název: COMMONITORIVM siue. Amica ad amicum admonitio. De Roberti Bellarmini scriptis atq; libris.
Opis titulního listu:
COMMONITORIVM siue. Amica ad amicum admonitio    »»
COMMONITORIVM siue. Amica ad amicum admonitio. De Roberti Bellarmini scriptis atq; libris.   ««
Nakladatelské údaje: Třeboň?, ante 1606
Rozsah:
II + 184 ff (Iv, IIv prázdné) : papír (link. 18-25); pero, 1 ruka ; 31x21 cm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 146, pozn. 14.
Beda Dudík, Beda: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 209-210 (s popisem původní rožmberské vazby, která zanikla při pozdější převazbě).
Andreas Wilmart: Codices Reginenses Latini, II, Civitate Vaticana 1945, s. 153-154 (podrobný textový a kodikologický popis).
Eva Nilsson Nylander - Vian, Paolo: "Riccius scripsit". Un nuovo codice del copista Nicolo de' Ricci nel fondo Reginense latino dela Biblioteca Vaticana, in: Ultra terminum vagari. Scritti in onore di Carl Nylander, s. 235.
Eva Nilsson Nylander: The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden, Lund 2011, s. 91, 159.
Bernard de Montfaucon, Les Manuscrits de la Reine de Suede au Vatican. Roma 1964, s. 19, num. 255.
Katalog rožmberské knihovny tento rukopis neeviduje, pouze jeho tištěné vydání.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 33 (5).
Poznámky:
Provenience na základě údajů Dudíka, který ještě viděl původní vazbu s rožmberským supralibros. Později převazba - viz Willmart a Nylander.
Dílo vyšlo s podporou Petra Voka z Rožmberka anonymně v Leidenu 1606. Rožmberský rukopis neobsahuje oproti tištěnému vydání paratexty (dedikace Petru Vokovi z Rožmberka a oslavné verše Matthiase Winclera a Matthiase Singera). Rukopis vznikl před tiskem - obsahuje dodatečné drobné i rozsáhlejší textové korektury a doplňky, které jsou součástí tištěného vydání. Dochovaný rukopis mohl být buďto předlohou zmíněného tisku nebo byl určen do rukou Petra Voka ke schválení před tiskem.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Původní rožmberská vazba byla v letech 1853 - 1878 nahrazena převazbou: lepenka potažená světlou usní, na hřbetě zlacené papežské erby, novodobý papírový a červený štítek se signaturou, dochována zřejmě původní rožmberská červená ořízka. Rukopis prošel restaurátorským zásahem v roce 2010.
Provenience:
Jezdecké supralibros Petra Voka z Rožmberka datované 1585 (dle zprávy B. Dudíka, dnes nedochováno)
Signatura osobní knihovny Kristiny I. Numero 105 n. Pet. 1656 Volumen CV non Petauianum. Author Damnatus et oslav (fol. IIr)
razítko BIBLIOTHECA APOSTOLICA VATICANA (fol. IIr)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.305)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.305)
««
Digitální kopie:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Provenience na základě údajů Dudíka, který ještě viděl původní vazbu s rožmberským supralibros. Později převazba - viz Willmart a Nylander.
Dílo vyšlo s podporou Petra Voka z Rožmberka anonymně v Leidenu 1606. Rožmberský rukopis neobsahuje oproti tištěnému vydání paratexty (dedikace Petru Vokovi z Rožmberka a oslavné verše Matthiase Winclera a Matthiase Singera). Rukopis vznikl před tiskem - obsahuje dodatečné drobné i rozsáhlejší textové korektury a doplňky, které jsou součástí tištěného vydání. Dochovaný rukopis mohl být buďto předlohou zmíněného tisku nebo byl určen do rukou Petra Voka ke schválení před tiskem.
Fyzický popis:II + 184 ff (Iv, IIv prázdné) : papír (link. 18-25); pero, 1 ruka ; 31x21 cm