Původní knihovna: neurčeno
Číslo záznamu: Varia 2
Název: EPHEMERIS AD ANNUM CHRISTI SERVATORIS NOSTRI M.D.XCIIII ...
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 146, pozn. 14 (mylně uvádí rožmberskou provenienci).
Nilsson Nylander, Eva: The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden, Lund 2011, s. 91 (mylně uvádí rožmberskou provenienci).
Poznámky:
Nejedná se o exemplář pocházející z české kořisti (omyl Waldeho, opakuje Nylander): rukopis s původní vazbou nemá žádné provenieční znaky dietrichsteinské ani rožmberské knihovny (výskyt podobného rukopisu ověřen i v původních katalozích s negativním výsledkem). Rukopis je provenienčně rakouský (Štýrský Hradec), což by mohlo naznačovat souvislost s knihovnou Hieronyma Becka, v původním dílčím inventáři se však záznam o tomto rukopisu nenachází.
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.757)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.757)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.