Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Chomutov)
Číslo záznamu: SJ 35
Hlavní autor:
Název: [Konvolut astronomických a astrologických textů.]
Nakladatelské údaje: Budyně a Olešnice, 1520-1544
Rozsah:
60 ff (recte 65) : papír, ilum. ; 32,5x22,2 cm
Rozpis vnitřních částí:
podrobný rozpis částí u K. Boldana, s. 89-92.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Christian Callmer: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 146, pozn. 14 - uvádí mylně rožmberskou provenienci.
Béda Dudik: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 225-226 - uvádí mylně rožmberskou provenienci.
Nilsson Nylander, Eva: The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden, Lund 2011, s. 91 - uvádí mylně rožmberskou provenienci.
Kamil Boldan: Knihovna Jana Zajíce z Házmburka (1496-1553). In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna. České Budějovice 2003 s. 89-92.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 110 (1).
Poznámky:
Rukopis je konvolutem různorodých textů, patrně svázaných do jedné knihy již v Budyni.
Provenience dle K. Boldana.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Pozdější převazba z doby Pia VI. (1775-1799) - lepenkové desky potažené světlou kůží, na hřbetu zlacený papežský znak a signatura, nalepený starší štítek se signaturou. Kniha po restaurátorském zásahu, fol. 1, 59 a 60 doplněno papírem.
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1309)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1309)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Rukopis je konvolutem různorodých textů, patrně svázaných do jedné knihy již v Budyni.
Provenience dle K. Boldana.
Fyzický popis:60 ff (recte 65) : papír, ilum. ; 32,5x22,2 cm