Původní knihovna: kapitulní knihovna (Olomouc)
Číslo záznamu: OlmKap 3
Hlavní autor:
Název: Historia Alexandri Magni.
Nakladatelské údaje: Itálie, 1400-1500
Rozsah:
[2], 158 ff : pergamen, ilum., rubr.; 16,5x27 cm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Dudík, Beda: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 196-197.
De la Mare, Albinia Catherine: New Research on Humanistic Scribes in Florence, In: Miniatura fiorentina del Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento, s. 542.
Callmer, Christian: Königin Christine, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften. Stockholm 1971, s. 112.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 70 (2).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba.
Provenience:
rukopisné exlibris Ex biblioth: Cath: Eccl. Olm (fol. [2r])
signatura osobní knihovny Královny Kristýny I. 1656 Nr. 264 N.P. (fol. 1r)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.885)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.885)
««
Digitální kopie:
Trvalý odkaz:
Popis
Fyzický popis:[2], 158 ff : pergamen, ilum., rubr.; 16,5x27 cm