Původní knihovna: kapitulní knihovna (Olomouc)
Číslo záznamu: OlmKap 5
Název: Panegyrici diversorum auctorum.
Nakladatelské údaje: 1400-1500
Rozsah:
160 ff ; 2° pergamen
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
De la Mare, Albinia Catherine: New Research on Humanistic Scribes in Florence, in: Miniatura fiorentina del Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento, s. 552.
Dudík, Beda: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 198-199.
Callmer, Christian: Königin Christine, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften. Stockholm 1971, s. 112.
Poznámky:
[záznam na základě údajů B. Dudíka]
B. Dudík se domnívá že rukopisy olomoucké kapituly OlmKap 2, 3 a 5 mají shodný původ v Itálii.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
rukopisná signatura Ex bibl. Cathedr eccl. Olomuc.
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1475)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1475)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:[záznam na základě údajů B. Dudíka]
B. Dudík se domnívá že rukopisy olomoucké kapituly OlmKap 2, 3 a 5 mají shodný původ v Itálii.
Fyzický popis:160 ff ; 2° pergamen