Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 95
Hlavní autor:
Název: EPHEMERIS SEV DIARIUM, ID EST ANnotatio rerum, actionum, et studiorum unius euiusque diei inde ab anno exuberantis gratiae 1597.
Nakladatelské údaje: Morava : Zdeněk Brtnický z Valdštejna (autograf) 1611
Rozsah:
365 ff : papír, 1 ruka ; 10x15,5 cm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Ondřej Podavka, Památnik Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591-1600, Folia Historica Bohemica 29/1, 2014, s. 103.
Beda Dudík: Iter Romanum, s. 232-244.
Petr, Stanislav: Rodové knihovny Ditrichštejnů v Mikulově, jejich osudy a nálezy ditrichštejnských rukopisů v Národní knihovně v Praze. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11. - 12. října 2006, Brno 2008, s. ? (uvádí jako provenienci Valdštejnů z Brtnice, jejichž knihovnu kardinál získal).
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 179 (2).
Poznámky:
Deník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z jeho kavalírské cesty po Evropě (od 1. ledna 1597 do 31. prosince 1603).
Opis originálu z BAV z 19. století uložen v Národním archivu Praha, Sb. ruk. B, inv. č. 20.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Pergamenová.
Provenience:
Signatura osobní knihovny královny Kristýny I. Nr. 285. n. Petav 1656
Rukopisný záznam A. D. 1611. In Manibus Domini sortes meae. Zdenkonius Brtnicensis, Baro a Waldstein, Brtniczii Vngerspercii Budoviciique Dominus (fol. 1Ar)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.666)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.666)
««
Digitální kopie:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Deník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z jeho kavalírské cesty po Evropě (od 1. ledna 1597 do 31. prosince 1603).
Opis originálu z BAV z 19. století uložen v Národním archivu Praha, Sb. ruk. B, inv. č. 20.
Fyzický popis:365 ff : papír, 1 ruka ; 10x15,5 cm