Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Olomouc)
Číslo záznamu: SJ 29
Název: Biblia sacra Vulgata editionis Sixti V. Pont. Max. ivssv recognita atque edita = Romanae correctionis in Latinis Bibliis editionis Vulgatae
Nakladatelské údaje: Antwerpen : Moretus, Ioannes, 1603
Rozsah:
367 pp ; 12°
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
starý tisk
Literatura:
Otto Walde proveniensanteckningar (Universitetsbiblioteket Uppsala): s myslným datem vydání 1613.
Otto Walde: Storhetstidens litterära krigsbyten. En kultur-historisk-bibliografisk studie. I, Uppsala-Stockholm 1916, s. 106.
Poznámky:
Olomoucký kapitulní děkan Mikuláš Sarkander tuto knihu věnoval prostřednictvím svého bratra Jana Sarkandra v říjnu 1614 jezuitům v Těšíně (jezuité zde nepůsobili trvale, ale od roku 1610 do 1617 zde prováděli pravidelné misie). Do katalogu jezuitské knihovny v Olomouci byla zapsána již 5 dní po donaci (listopad 1614).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Původní renesanční kožená vazba na lepence, zdobená slepotiskovou ornamentální výzdobou (centrální oválný arabeskový), zeleně stříkaná ořízka, ze hřbetu odstraněna kůže a s ní i původní provenience (stopy po současných štítkových signaturách - čitelná jen G 3), na předsádce přeškrtnutá starší signatura IV.D.8.
Provenience:
Rukopisný záznam Ad modum R B Nicolaus Sarcander Argentinensis Senioris SS Petri & Pauli Apostolorum & NeoWislariensis Canonicus. Nec non Sarcan: Archi: Leopoldi Consiliarius, P/er/ R B Joannam Sarcandrum Parochum Zdaunaensem atq; Phi[losophi]a[m] doctoram RRPP. Societatis JESU Teschinij degentibij dd Anno 1614 die 25 Octob." (předsádka)
Rukopisné exlibris Jnscriptus Catalog. P R. Soci[etat]is Jesu Olomucij Teschinij agentius folio 35 1 die Nouemb. Anno 1614 (titulní strana)
Vlepené tištěné exlibris - signatura doplněna perem Ex Biblioth. Viri Illuſt. Iſ. Voſſii. 17 (titulní strana)
Razítko ACAD: LVGD (titulní strana a ořízka)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (501 G 4)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (501 G 4)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Olomoucký kapitulní děkan Mikuláš Sarkander tuto knihu věnoval prostřednictvím svého bratra Jana Sarkandra v říjnu 1614 jezuitům v Těšíně (jezuité zde nepůsobili trvale, ale od roku 1610 do 1617 zde prováděli pravidelné misie). Do katalogu jezuitské knihovny v Olomouci byla zapsána již 5 dní po donaci (listopad 1614).
Fyzický popis:367 pp ; 12°