Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 2
Hlavní autor:
Název: DE PRINCIPIIS MEDICIS partibus simplicibus ac similiaribus LIBER VNVS.
Nakladatelské údaje: Čechy, ante 1612
Rozsah:
292 (recte 303) ff, 24v, 40v, 45v, 56v, 63v, 88v, 101v, 217v prázdná : papír, 1 ruka (humanistická kurzíva) ; 33 x 21,5 cm
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 1v: "Serenissimo Potentissimo et Inictissimo Monarchae D. Rudolpho II. … Joannes Herman Reysingk Ph: et Med: D. humilimus cliens humilime dedicat consecratq;"
Fol. 2r- 101r: De principiis Medicis Themata. … - De ossibvs - De cartila - De ligamen - De tendini - De membra - De nervis - Caro - Ungues - Pili - Pinguedo
Fol. 102r-217r: "De altera parte simplici corporis humani uide de Humore. …"
Fol. 218r-230v: "De tertia parte simplici corporis humanj de spiritv. …"
Fol. 231r-291v: "De phthisi themata. … "
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Bernard de Montfaucon: Les Manuscrits de la Reine de Suede au Vatican. Roma 1964, s. 27, num. 407.
Beda Dudík: Iter Romanum, I, Wien 1855, s. 246 (uvádí potenciální pražskou nebo rožmberskou provenienci).
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 20 (5).
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 270.
Poznámky:
Provenience určena na základě dedikace Rudolfovi II.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Lepenková vazba potažená hnědě mořenou kůží, přední a zadní desky zdobeny ozdobnými dvojlinkovými rámečky, centrální ornamentální kosočtverec (původně zlacený), stopy po zelených tkanicích, na hřbetu v horním prostoru původní (?) papírový štítek s názvem tisku a přeškrtnou číslicí 409 (?) , novodobý štítek se signaturou Vatikánské knihovny, vazba poškozena červotočem.
Provenience:
Rudolf II. [na základě dedikace]
Rukopisné exlibris knihovny královny Kristiny I. Numero 143. N. Peta. 1656. Volumen CXLM. Non Petauianum.
MS - oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu z roku 1650 (papírový štítek na hřbetě)
Razítko BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (fol. 2r a fol. 291v)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1288)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.1288)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Provenience určena na základě dedikace Rudolfovi II.
Fyzický popis:292 (recte 303) ff, 24v, 40v, 45v, 56v, 63v, 88v, 101v, 217v prázdná : papír, 1 ruka (humanistická kurzíva) ; 33 x 21,5 cm