Původní knihovna: knihovna premonstrátského kláštera (Hradiště)
Číslo záznamu: OlmK 23
Hlavní autor:
Název: Postilla cum sermonibus evangeliorum dominicalium ...
Nakladatelské údaje: Strasbourg : [Husner, Georg], 1496
Rozsah:
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
prvotisk
Literatura:
Victor Madsen, Strängnas-Dubletter i Det kongelige Bibliotek i København, in: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 11/1927, s. 98, num. 44.
ISTC in00102000
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Celokožená vazba z roku 1584 (viz záznam na titulní straně), zřejmě olomoucké knihvazačské provenience (stejná vazba se vyskytuje i u knih z jezuitské koleje), dvě kovové spony, na hřbetě stopy po signatuře Královské knihovny a rukopisném záznamu o titulu.
Provenience:
Rukopisné exlibris Conventij Gradicensis Catalog in: Ex libris Monasterij Gradicensis [16]14 (titulní strana)
Číslice 52 (červenou pastelkou) - aukce Kapitulní knihovny ve Strängnäs v roce 1765 (předsádka)
Rukopisné exlibris Suhm (titulní strana)
Razítko BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS (přední předsádka)
H? - stopy po oborové signatuře Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651 (hřbet)
Čtenářské připisky:
Rukopisný záznam "Ex situ et squalore errutum F. Petrus Hammerstein. Hunc libru[m] noua induit tunica Anno 1584 etc." na titulní straně.
Exempláře:
København : Det Kongelige Bibliotek (Inc. Haun., 2865 4°)
København : Det Kongelige Bibliotek (Inc. Haun., 2865 4°)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.