Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 84
Hlavní autor:
Název: ALIQVOT EPIGRAMMATA IN VARIAS PICTVRAS, & imagine sub aduentum Caesa: Maie: ab illustriss: Principe Ferdinando Archiduce Austriae &c. Pragae erectas ...
Nakladatelské údaje: Praha : Melantrich z Aventinu, Jiří, [1558]
Rozsah:
[=4] ff ; 4°
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
starý tisk
Literatura:
Katalog rožmberské knihovny, V, fol. 177v
BCBT 37404
Lenka Veselá: Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 284, num. 217.
Poznámky:
Exemplář pochází z rozvázaného konvolutu rožmberské provenience, v katalogu rožmberské knihovny se nachází odkaz na konvolut "vide Prudent. Hym.".
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Bez vazby, červeně stříkaná ořízka.
Exempláře:
Stockholm : Kungliga Biblioteket (137 A Br.)
Stockholm : Kungliga Biblioteket (137 A Br.)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.