Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 85
Hlavní autor:
Název: ASCENSVS CHRISTI AD COELOS, SESSIO AD DEXTERAM PATRIS, ET MISSIO SPIRITVS SANCTI. ... .
Nakladatelské údaje: Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1590
Rozsah:
A4-C4, D2 [= 14 ff] ; 4°
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
starý tisk
Literatura:
Katalog rožmberské knihovny, V, fol. 193v
Jan Martínek: Humanistická bohemika ve Švédsku, LF 1969 s. 142.
Lenka Veselá: Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 275, num. 121.
BCBT 42499
Poznámky:
Exemplář byl součástí (dnes rozvázaného) rožmberského konvolutu, svědčí o tom Březanovo označení o-o-o.8 na titulní straně. V rožmberském katalogu odkaz na první svazek konvolutu "vide Prudent. Hymn."
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Bez vazby, červeně stříkaná ořízka.
Provenience:
Rukopisný záznam (špatně čitelný) Nobili nostrissimo Dno M. M. Martino Schurer, J Mss. Principis ac Dnn D. Guil a Rosenberg Secretino, ... (nečitelné) (titulní strana)
Značka V. Březana (pořadí knihy v konvolutu) o-o-o. 8 (titulní strana)
Exempláře:
Stockholm : Kungliga biblioteket (S 137 A Br. g)
Stockholm : Kungliga biblioteket (S 137 A Br. g)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.