Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 16
Názvové záhlaví: CODEX
Název: Codex gigas.
Nakladatelské údaje: [Podlažice?, 1200-1230]
Rozsah:
320 ff ; 92 x 50,5 cm ; jedna písařská ruka, pergamen
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Souhrnně Kamil Boldan et al., Codex gigas - Ďáblova bible: tajemství největší knihy světa. Praha 2007.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 1 (3).
Poznámky:
Codex gigas vznikl v prostředí českých benediktinů, možná pro klášter v Podlažicích u Chrudimi. V roce 1245 byl kodex zastaven cisterciáckému klášteru v Sedlci, v roce 1295 však odkoupen zpět pro břevnovský klášter. Později se Codex nacházel nacházel v klášteře v Broumově.V březnu 1594 kodex broumovský opat daroval císaři Rudolfovi II. a stal se součástí královské kunstkomory na Pražském Hradě. V roce 1648 se stal součástí švédské knižní kořisti.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba z roku 1811.
Exempláře:
Stockholm : Kungliga Biblioteket (A 148)
Stockholm : Kungliga Biblioteket (A 148)
««
Digitální kopie:
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Codex gigas vznikl v prostředí českých benediktinů, možná pro klášter v Podlažicích u Chrudimi. V roce 1245 byl kodex zastaven cisterciáckému klášteru v Sedlci, v roce 1295 však odkoupen zpět pro břevnovský klášter. Později se Codex nacházel nacházel v klášteře v Broumově.V březnu 1594 kodex broumovský opat daroval císaři Rudolfovi II. a stal se součástí královské kunstkomory na Pražském Hradě. V roce 1648 se stal součástí švédské knižní kořisti.
Fyzický popis:320 ff ; 92 x 50,5 cm ; jedna písařská ruka, pergamen