Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 163
Názvové záhlaví: BIBLE
Název: Bible bočkovská.
Opis impresa:
Chybějící listy, především s iniciálami (před svázáním)
Nakladatelské údaje: [Morava?, XV2]
Rozsah:
2 sv: 350 ff + 352 ff : pergamen, 2 pís. ruce, ilum. (celkem 76 inicál a miniatur, z toho 58 figurálních) ; 41,5 x 29 cm
Rozpis vnitřních částí:
Cronica domus Sarensis minor /
Poznámka o vydavateli:
Chybějící listy, především s iniciálami (před svázáním)
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 143-145.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 28-31.
Lenka Veselá: Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 184.
Katalog rožmberské knihovny, I, pag. 10r (uvádí jako Bibli pánů z Kunštátu).
Průvodce po rukopisných fondech v České republice II: Rukopisné fondy archivů v České republice, Praha 1998, s. 45, num. 8.
Klára Severová: Počátky cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, Bakal. práce Katolická teologická fakulta FFUK, Praha 2011, s. 10.
Vladimír Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997, s. 86-87.
Poznámky:
Bočkovská bible vznikla v polovině 15. století. Patřila mimo jiné i Bočkovi z Kunštátu (starší syn krále Jiřího z Poděbrad), který ji věnoval kostelu sv. Matěje v Bechyni. Odtud ji později získal Petr Vok z Rožmberka, který sídlil na Bechyni (snad již v roce 1578).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Vazba prvního i druhého svazku shodná (převazba rožmberské provenience z doby kolem roku 1608): vazba kožená, dochovány středové puklice, 6 nárožnic, na hřbetu papírové štítky (název díla, starší signatury MZK a Královské knihovny ve Stockholmu).
Provenience:
Grafické exlibris Petra Voka z Rožmberka z roku 1609 (foliový formát) - reprodukce Collijn fig. 2 (fol. 2r)
Rukopisný záznam Toto Sau Knihy Panie Bozkowy dany Sau do kostela Swateho Matiege W miestie Bechynij (1. sv., fol. 351v)
Čtenářské připisky:
Na předním přídeští 1. sv. text rukou Václava Březana: "Tato Biblj StaroČeská, někdy Paně Bočkowa z Kunstatu Syna Krále Giřjho, dlauhým užjwánjm zewnitř na Desstkách potrhaná a sessla bywssy, Geho mi: Wysoce Vrozenýho Pána pana Petra Woka z Rozmberka etc. Pána a Wladaře Rožmberskýho nařjzenjm a nákladem obnowena a nowau Kožj potažena gest. Letha Páně MDCVIII. Dne 20. Augusti.
List před začátkem bible: genalogická data Jiřího z Poděbrad, jeho manželky a dětí pro léta 1420-1511.
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 123/1-2)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 123/1-2)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.