Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 161
Název: [Česká kronika od roku 700 do roku 1160.]
Nakladatelské údaje: [Třeboň, cca 1608]
Rozsah:
198 ff ( ff 167-198 prázdné) : papír ; 1 ruka ; 28,5 x 20,5 cm
Další původce:
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 2-3: Wsseligaké Pocztiwosti Hodnému .... Panu Ozczij Bratru Janowj Kaleffowj Sprawczij Starssimu zBoru w Miestie Boleslawa Mladého nad Gizerau. ....
Fol. 4-5: Przedmluwa. ...
Fol. 6: O prwnych Obywatelich a Sprawcych Zemie teto ....
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 167-169.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 100-111.
Lenka Veselá: Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 196.
Zbyněk Malý: O Březanově České kronice, Jihočeský sborník historický 29, 1960, s. 13-18.
Průvodce po rukopisných fondech v České republice II: Rukopisné fondy archivů v České republice, Praha 1998, neeviduje.
František M. Bartoš, Nový Budovec?, Časopis Matice moravské 72, 1953, s. 93-105.
Poznámky:
Rukopis obsahuje nejstarší dějiny Čech koncipované jako protiklad k Hájkově Kronice české. V odborné literatuře byly po dlouhou dobu vedeny spory o autorství tohoto textu - poslední výzkumy naznačují, že, že tvůrcem nebyl ani Václav Budovec, ani Václav Březan, za jehož autograf byl rukopis původně považován (viz F. M. Bartoš - literatura). Autorem byl podle všeho neznámý příslušník Jednoty bratrské a v rožmberské knihovně se rukopis vyskytoval až od počátku 17. století.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Celokožená (lepenka potažená hnědě mořenou kůží), vazba datovaná 1608, hřbet v dolním prostoru doplněn novou kůží - torzo papírového štítku Královské knihovny ve Stockholmu a štítek se signaturou Moravského zemského archivu v Brně (111), stopy po textilních tkanicích, původně modročerveně stříkaná ořízka. Na přední desce středová plotna (strom života s bibl. citací K Římanům), na zadní straně výjev z apokalypsy, orámována slepotiskovým řetízkem.
Provenience:
Grafické exlibris Petra Voka z Rožmberka z roku 1609 (foliový formát) - reprodukce Collijn fig. 1 (přední předsádka)
Papírový štítek Mor. zem. archiv v Brně G 10 Sbírka rukopisů 111 (pag. 1)
[Oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu nedochována]
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 113)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 113)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.