Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 358
Název: [Kroniky české.]
Nakladatelské údaje: Čechy, 1450-1500
Rozsah:
231 ff (230v a 231 prázdné) : papír, 1 ruka (pero červeně a černě), linky ; 31 x 21,5 cm
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 2r-164v: Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína.
Fol. 165r-203r: Kronika císaře Karla IV.
Fol. 203v-209v: Kronika od stvoření světa do roku 1378.
Fol. 210r-230r: Kronika česká od počátku do roku 1433.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 166-167.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. 16.
Průvodce po rukopisných fondech v České republice II: Rukopisné fondy archivů v České republice, Praha 1998, s. 45, num. 4.
Prokop Zaoral: Stockholmský inventář Mikulovské knihovny z r. 1646. Studie o rukopisech X, 1971, s. 247.
Johan Busso, Catalogus Bibliohecae Nicolsburgensis, pag. 324
Poznámky:
Na fol. 230v tužkou podpis B. Dudíka z roku 1852.
Provenience tohoto rukopisu není jednoznačná, chybí přímé provenienční údaje. Podle B. Dudíka pochází pravděpodobně z dietrichsteinské knihovny.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Původní: tmavě mořená kůže zdobená puklicemi a nárožnicemi, dochovány dvě kovové spony, hřbet opraven.
Provenience:
Přímé doklady o původní provenienci nejsou, atribuce k dierichsteinské knihovně na základě ztotožnění rukopisu se záznam v dietrichsteinském katalogu.
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 116)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 116)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Na fol. 230v tužkou podpis B. Dudíka z roku 1852.
Provenience tohoto rukopisu není jednoznačná, chybí přímé provenienční údaje. Podle B. Dudíka pochází pravděpodobně z dietrichsteinské knihovny.
Fyzický popis:231 ff (230v a 231 prázdné) : papír, 1 ruka (pero červeně a černě), linky ; 31 x 21,5 cm