Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: Varia 7
Hlavní autor:
Název: [Historia scholastica.]
Nakladatelské údaje: Čechy, 1481
Rozsah:
413 ff (2 a 413 prázdná) : papír, 1 pís. ruka (červené a černé pero), ilum.; 32 x 21 cm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 163-166.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 18-19.
Průvodce po rukopisných fondech v České republice II: Rukopisné fondy archivů v České republice, Praha 1998, s. 45, num. 6.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 25 (2).
Poznámky:
Rukopis neobsahuje žádné proveniční údaje: B. Dudík se příklání k provenienci v rožmberské knihovně, katalog "Navrácená švédská kořist" uvádí provenienci Dietrichsteinskou.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Dobová vazba - desky částečně přelepeny textilií, dochována jedna nárožnice. Na hřbetě papírové evidenční štítky Moravského zemského archivu v Brně a Královské knihovny ve Stockholmu.
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 118)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 118)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Rukopis neobsahuje žádné proveniční údaje: B. Dudík se příklání k provenienci v rožmberské knihovně, katalog "Navrácená švédská kořist" uvádí provenienci Dietrichsteinskou. Pravděpodobnou provenienci k dietrichsteinské knihovně uvádí katalog Navrácená kořisti (viz literatura). Pravděpodobnou provenienci k rožmberské knihovně uvádí B. Dudík (s. 166).
Fyzický popis:413 ff (2 a 413 prázdná) : papír, 1 pís. ruka (červené a černé pero), ilum.; 32 x 21 cm