Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 164
Název: [Různé lékařské knihy.]
Nakladatelské údaje: Čechy, 1550 (1561)
Rozsah:
312 ff (4, 5, 115, 258-260 a 312 prázdné) : papír, 1 ruka (černé pero) ; 31 x 20 cm
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 6r-114v: Jádro vybrané z mnohých lékařských knih.
Fol. 116r-257v: Lékařské knihy Křišťana z Prachatic.
Fol. 261r-281: Kniha o sedmi planetách hvězdných.
Fol. 282r-311v: Nemoci a léky.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 174-179.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 22-23.
Lenka Veselá: Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 189-190.
Katalog rožmberské knihovny, III, pag. 174v
Poznámky:
Rukopis byl zhotoven pro Jindřicha II. ze Švamberka a Kateřinu z Pernštejna, poté byl majitelem pravděpodobně Vilém z Rožmberka (v rožmberské knihovně se nacházelo více knih švamberské provenience - viz Veselá, Knihy na dvoře Rožmberků).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Původní vazba zdobená slepotiskem (miniatury humanistů a luteránských teologů), na přední desce vyraženo "LEKARSTWII M D L". Hřbet částečně doplněn novou kůží, na hřbetu evidenční lístky Moravského zemského archivu a Královské knihovny ve Stockholmu.
Provenience:
Doprovodný text v rámečku připraveného pro (nerealizovaný) portrét: HENDRICH.II.Z.SSWANBERKA.A.NA.ZWIKOWIE ... ANNO M550 (fol. 100v)
Doprovodný text v rámečku připraveného pro (nerealizovaný) portrét: KATERZINA.Z PERNSSTEYNA.LETHA.M.VC.L. (fol. 102r)
Evidenční štítek Královské knihovny ve Stockholmu (hřbet)
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 120)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 120)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.