Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 362
Názvové záhlaví: BIBLE
Název: Bible lobkovická ...
Nakladatelské údaje: Čechy, 1479-1480
Rozsah:
578 ff : pergamen, ilum. ; 41 x 29,5 cm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 142-143.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. 26-27.
Průvodce po rukopisných fondech v České republice II: Rukopisné fondy archivů v České republice, Praha 1998, s. 45, num. 7.
Vladimír Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 2007, s. 107-108.
Poznámky:
Vzhledem k převazbě ztraceny případné další provenienční údaje; Dudík uvádí jako pravděpodobnou provenienci dietrichsteinskou, vyloučit nelze ani provenienci rožmberskou (uvádí Kyas).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba, původní zbytky kůže nalepeny na přední a zadní desku (původní vazba: dřevěné desky potažené rudým sametem a kováním s lobkovickým znakem orla)
Provenience:
[František z Dietrichsteina - dle B. Dudíka]
Před převazbou byly na na prvním foliu (dnes ztraceném) podpisy členů rodu Lobkoviců z let 1578-1579.
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 122)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 122)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.