Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 165
Název: [Historické a lékařsko-astrologické spisy od r. 1464.]
Nakladatelské údaje: Čechy, XV-XVI saec.
Rozsah:
169 ff (ff 2-4, 77v, 145v, 146v, 166, 167r prázdné) : papír + pergamen ; 21,5 x 15 cm
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 7r-77r: Hermův Pastýř.
Fol. 78r-145r: Nová kronika pokračující v kronice přeložené od Beneše z Hořovic pro léta 1376-1453.
Fol. 146r: Žehnání proti zimnici.
Fol. 147-164r: Václav Koranda ml.: Zpráva poslů krále Jiřího k papeži v roce 1462.
Fol.164r-165v: Výtahy ze zemských desk o rodu Říčanských.
Fol. 167v-168r: Žehnání na ránu. Proroctví sv. Augustina.
Fol. 168v: Recept na univerzální lék.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 183-187.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 33.
Poznámky:
V knize jsou vevázány četné listy rukou 16. století, pergamenová folia 2 a 3 s rukopisnými poznámkami a částí listiny, fol. 169 pergamenová listina (zač. 16. stol.)
Rukopis byl v roce 1919 zapůjčen z Královské knihovny ve Stockholmu do Národního muzea v Praze, v roce 1878 byl vrácen do Čech.
Rukopis sice neobsahuje provenienční údaje dokazující příslušnost k rožmberské knihovně, v této knižní sbírce se však nacházelo více rukopisů patřící Říčanským z Říčan, mimo to autorem některých obsahových marginálií je zřejmě Václav Březan.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Prkénková, dochováno torzo vazby (zadní desky a část přední), zbytek doplněn při restaurátorském zásahu. Dochováno šest nárožnice a torza spon.
Provenience:
Záznamy k rodině Říčanských a rukopisný záznam Zdeňka Kavky Říčanského z Říčan (Fol. 165v)
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 432)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 432)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:V knize jsou vevázány četné listy rukou 16. století, pergamenová folia 2 a 3 s rukopisnými poznámkami a částí listiny, fol. 169 pergamenová listina (zač. 16. stol.) Původní provenienci nelze jednoznačně určit, pravděpodobně se však jedná o exemplář z knihovny rožmberské, neboť se v této knihovně nacházely i další rukopisy z knihovny Říčanů z Říčan, které se však nedochovaly (L. Veselá, Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 64).
Rukopis byl v roce 1919 zapůjčen z Královské knihovny ve Stockholmu do Národního muzea v Praze, v roce 1878 byl vrácen do Čech.
Rukopis sice neobsahuje provenienční údaje dokazující příslušnost k rožmberské knihovně, v této knižní sbírce se však nacházelo více rukopisů patřící Říčanským z Říčan, mimo to autorem některých obsahových marginálií je zřejmě Václav Březan.
Fyzický popis:169 ff (ff 2-4, 77v, 145v, 146v, 166, 167r prázdné) : papír + pergamen ; 21,5 x 15 cm