Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 166
Hlavní autor:
Název: [Kroniky duchovní, Antialkorán, Katolikus svatého Petra a Kšaft duchovní.]
Nakladatelské údaje: Třeboň : Lhenický, Pavel (písař), 1608
Rozsah:
328 ff ( 1-6r, 74v, 88v, 278r-280, 291v-292, 315-328 prázdné) : papír, 1 pís. ruka (červené a černé pero) ; 28,5 x 20 cm
Další autoři:
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 7r-74r: Kroniky duchovní.
Fol. 75r-278r: Antialkorán.
Fol. 281r-291r: Katolikus svatého Petra.
Fol. 293r-314v: Kšaft duchovní.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 150-152.
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 34-35.
Lenka Veselá: Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, s. 171.
Katalog rožmberské knihovny, I, fol. 23v
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 63 (2).
Poznámky:
Petr Vok si v roce 1608 od Václava Budovce vyžádal zapůjčení souboru jeho děl (Antialkorán vyšel tiskem až o rok později) a nechal je na rožmberském dvoře opsat. Jak poznamenal Václav Březan na přední předsádce tohoto rukopisu, pro rožmberskou knihovnu vznikly opisy hned dva: první (nedochovaný) opis byl menšího formátu a zběžnějším provedením a jeho autorem byl Václav Burda, tento druhý opis byl výpravnější podoby a prošel textovou korekcí. Autorem opisu byl rožmberský úředník Pavel Lhenický.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Pergamenová, zdobená slepotiskovými linkami s rohovými ozdůbkami, centrální jezdecké supralibros Petra Voka z Rožmberka, na zadní desce stejná výzdoba s centrálním průpletovým ornamentem, červeně stříkaná ořízka, stopy po zelených tkanicích. Na hřbetu slepotiskové ozdůbky, Březanův záznam o titulu, číslice 83, papírový štítek s číslicí 301 (evidenční štítek MZA) a oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu.
Provenience:
Jezdecké supralibros Petra Voka z Rožmberka z roku 1608 - reprodukce Collijn fig.14 (přední desky)
MS - oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu z roku 1650-1651 (hřbet)
Grafické exlibris Petra Voka z Rožmberka z roku 1609 (fol. formát) - vyobrazení Collijn fig. 1 (Fol. 6v)
Čtenářské připisky:
Na přední předsádka záznam Václava Březana o vzniku rukopisu "Kniha tato na Žádost Geho moti Pána a Wladaře Domu Rožmberskýho, od Auctora Pana Wácslawa z Budowa, Geho moti Pánu propújčená k přepsánj. Kterážto přepsaná bywssy neyprwé běžně, podruhé po bedliwém přehljhnutj a skorrigowánj s pilnostj tuto přepssaná gest."
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 272)
Brno : Moravský zemský archiv - G 10 Sbírka rukopisů (č. 272)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.