Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 172
Hlavní autor:
Název: Flores ...
Nakladatelské údaje: Lyon : Davost, Claude, 1508
Rozsah:
[2], 8 ms ff + clxvi ff + 45 ms ff ; 8°
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
starý tisk
Literatura:
Beda Dudík: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brünn 1852, s. 197 (s mylnou informací o původní provenienci).
Navrácená švédská kořist. Příběh jediného souboru rukopisů ukořistěných švédskou armádou za třicetileté války, který byl vrácen zpět do českých zemí. Katalog výstavy - Moravský zemský archiv v Brně, 12. listopadu - 22. prosinec 2014. Brno 2014, s. s. 47 (s mylnou informací o původní provenienci).
Poznámky:
Knihovnu Heřmana Buldera koupil Petr z Švamberka v červnu roku 1612 (do katalogu rožmberské knihovny zapsána nebyla).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Původní kožená zdobená renesančním slepotiskem, zachovány dvě spony, na hřbetě evidenční papírové štítky.
Provenience:
Rukopisný záznam Ex libris olim Hermanni Bulderi 1612 (titulní list tisku - fol. 8r)
Čtenářské připisky:
Před a za tisk vevázány prázdné listy s rozsáhlými rukopisnými přípisky převážně lékařského charakteru, pravděpodobně rukou Heřmana Buldera.
Exempláře:
Brno : Moravský zemský archiv - G 21 Sbírka starých tisků (sign. III-187)
Brno : Moravský zemský archiv - G 21 Sbírka starých tisků (sign. III-187)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Knihovnu Heřmana Buldera koupil Petr z Švamberka v červnu roku 1612 (do katalogu rožmberské knihovny zapsána nebyla).
Fyzický popis:[2], 8 ms ff + clxvi ff + 45 ms ff ; 8°