Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Olomouc)
Číslo záznamu: SJ 175
Hlavní autor:
Název: Annalium Ecclesiasticorum ... Tomus XIV ...
Nakladatelské údaje: Köln am Rhein : Bötzer, Anton, 1618
Rozsah:
Doch. pouze 14. díl: [4], 1580 cl, [8] ff ; 2°
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
starý tisk
Literatura:
VD 17 23:230636U
Eugeniusz Gawryś: Slavica Arosiensia III. Västerås 1961, num. 24
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Lepenka potažená světlou usní zdobená slepotiskem, centrální plotny na přední i zadní desce s vyobrazením Ctností (= olomoucká knihvazačská provenience), červeně barvená ořízka, zelené tkanice, na hřbetu záznam titulu a oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651.
Provenience:
Rukopisný záznam Ex liberalitate D. R. P. Sigismuntij Scholl Canonicic Olomucensis
Rukopisné exlibris Collegij Olomucen. Soctis JESV Catalogo inscriptus 1623. Litera A. numo 86. Titulo Histor. (titulní strana)
K - oborová signatura Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651 (hřbet)
Rukopisné exlibris (přeškrtnuté) Ex libris Sigismudi Scholl Can: Olomuc: (titulní strana)
Exempláře:
Västerås : Stiftsbiblioteket
Västerås : Stiftsbiblioteket
««
Trvalý odkaz:
Popis
Fyzický popis:Doch. pouze 14. díl: [4], 1580 cl, [8] ff ; 2°