Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Olomouc)
Číslo záznamu: SJ 191
Hlavní autor:
Název: Rex dolorum Jesus Christus ...
Nakladatelské údaje: Kraków : Cezary, Franciszek, 1635
Rozsah:
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
starý tisk
Literatura:
Estreicher: Bibliografia staropolska 128451
Eugeniusz Gawryś: Slavica Arosiensia III. Västerås 1961, num. 101.
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář = provizorní záznam]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Rukopisné exlibris Collegij Societatis Iesu Olom. 1640 (titulní strana)
Exempláře:
Västerås : Stiftsbiblioteket
Västerås : Stiftsbiblioteket
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.