Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Olomouc)
Číslo záznamu: SJ 228
Hlavní autor:
Název: SACERDOTII AC SACRIFICII NOVAE Legis Defensio, Aduersus Vuolfgangi Musculi, Augustae Concionantis Arrosiones....
Nakladatelské údaje: Ingolstadt : Weissenhorn, Alexander, 1544
Rozsah:
[50] ff ; 4°
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
tisk
Literatura:
USTC 691842
Otto Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kultur-historisk-bibliografisk studie. I. Uppsala 1916, s. 232 (uvádí provenienci J. Murmella).
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář = provizorní záznam]
Konvolut SJ 228 - SJ 229 - SJ 230.
Provenience SJ není jednoznačná.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
J. Murmell (podle Waldeho)
Exempláře:
Lund : Universitetsbibliotek (Utl Teol Polem)
Lund : Universitetsbibliotek (Utl Teol Polem)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.