Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 419
Název: Missale Olomucensis Ecclesiae.
Nakladatelské údaje: Morava? 1300-1400
Rozsah:
papír
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 140, pozn. 17.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 68 (2).
Béda Dudík: Forschungen in Schweden, s. 207.
Zaoral, Prokop: Stockholmský inventář mikulovské knihovny z r. 1646, Studie o rukopisech 10, 1971, s. 240 (č. 11).
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář]
V kalendáři se nacházejí i české názvy měsíců, z pozdější doby.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Exempláře:
Stockholm : Kungliga Biblioteket (A 177)
Stockholm : Kungliga Biblioteket (A 177)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:[nezpracovaný exemplář]
V kalendáři se nacházejí i české názvy měsíců, z pozdější doby.
Fyzický popis:papír