Původní knihovna: rožmberská knihovna
Číslo záznamu: RK 602
Hlavní autor:
Název: Kniha dokonalého vmieni chymiczkého.
Nakladatelské údaje: Praha Rodovský z Hustiřan, Bavor, 1579-1585
Rozsah:
624 ff : papír, pero ; 315x196 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, s. 7-13 (kodikol. popis).
Callmer, Christian: Königin Christine, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften. Stockholm, 1971, s. 146, pozn. 15.
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 254-255.
Poznámky:
Sbírka alchymistických děl přeložených do češtiny,
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Prkénková potažená světlou usní, zdobená slepotiskem. Na hřbetu záznam V. Březana o titulu, novodobý štítek a stopa po signatuře Královské knihovny ve Stockholmu.
Provenience:
Stopy po odstranění signatury Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651 (hřbet)
Typografické exlibris (signatura doplněna perem) Ex Bibliotheca Viri Illuſtris Iſaacii Voſſii. 40 (fol 1r)
Grafické exlibris Bavora Rodovského z Hustířan z roku 1579 (fol. 617v)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCF 3)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCF 3)
««
Digitální kopie:
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.