Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Chomutov)
Číslo záznamu: SJ 273
Hlavní autor:
Název: Liber lucis. [etc.]
Nakladatelské údaje: Čechy, [30. léta 16. století]
Rozsah:
222 ff : papír, rubrikace, iniciály, 1 ruka ; 202x155 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, s. 159-164 (s podrobným rozpisem děl).
Kamil Boldan: Knihovna Jana Zajíce z Házmburka (1496-1553). In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna. České Budějovice 2003, s. 92-94 (upřesňuje dataci vzniku rukopisu).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Moderní převazba z 80. let 19. století (původní vazba z druhé poloviny 16. století zachována zvlášť - useň zdobená slepotiskem, napřední desce vyražen titul DE LAPIDE PHILOSOPHORUM a monogram IHS, na zadní desce v kruhu signatura I.3 a házmburský znak), zlacená cizelovaná ořízka (stejný dekor jako u rukopisu VCQ 27 - SJ 274).
Provenience:
[Jan Zajíc z Házmburka]
[Jezuitská kolej v Chomutově - podle literatury K. Boldana (viz lit.)]
MS - oborová signatura královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651 (hřbet)
Typografické exlibris se signaturou doplněnou perem Bibliotheca Viri Illuſtris Iſaacii Voſſii. 34 (fol 1r)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 25)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 25)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.