Původní knihovna: knihovna jezuitské koleje (Chomutov)
Číslo záznamu: SJ 274
Název: Roger Bacon, Epistula de secretis operibus artis et naturae et de nullitate magiae. [etc.]
Nakladatelské údaje: Čechy, [cca 1540]
Rozsah:
160 ff : papír, rubrikace, iniciály, 2 ruce ; 198x153
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, s. 165-170 (s podrobným rozpisem děl).
Kamil Boldan: Knihovna Jana Zajíce z Házmburka (1496-1553). In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna. České Budějovice 2003, s. 94-95 (upřesňuje dataci).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Moderní převazba z 80. let 19. století (původní vazba zachována zvlášť - dřevěné desky potažené usní zdobená slepotiskem, na obou deskách znakové supralibros Jana Zajíce z Házmburka, na přední desce vyražen letopočet M.D.X.L. a označení ROGERIVS), zlacená cizelovaná ořízka (stejný dekor jako u rukopisu VCQ 25 - SJ 273).
Provenience:
Znakové supralibros Jana Zajíce z Házmburka (přední a zadní desky)
[Jezuitská kolej v Chomutově - podle K. Boldana (viz lit.)]
Typografické exlibris se signaturou doplněnou perem Ex Bibliotheca Viri Illuſt. Iſaaci Voſſii.64 (fol 1r)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 27)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 27)
««
Digitální kopie:
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.