Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 20
Hlavní autor:
Název: Offenbahrung Göttlicher Majestat ...
Nakladatelské údaje: Německo? Čechy?, [1575-1600?]
Rozsah:
19 ff : papír ; 310x210 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, 103-104 (s podrobným rozpisem děl).
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 262-266.
Ivo Purš: Zbytečné cennosti a cenné zbytečnosti? K povaze a osudu alchymických rukopisů Rudolfa II. v majetku královny Kristýny a Isaaca Vossia. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků = Miscellanea Department of the Manuscript and Early Printed Books : vzácné knihy jako švédská válečná kořist za třicetileté války. Praha 2008, s. 46-47.
Poznámky:
[záznam na základě katalogu P. C. Boerena]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Typografické exlibris se signaturou doplněnou perem Ex Bibliotheca Viri Illuſt. Iſaaci Voſſii. 45 (fol 1r)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCF 37)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCF 37)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.