Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 22
Hlavní autor:
Název: Liber de magna alchymia.
Nakladatelské údaje: Praha, 1563
Rozsah:
174 ff : papír, 1 ruka, ill. ; 191x160 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, 219-220 (s podrobným rozpisem děl).
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 257.
Ivo Purš: Zbytečné cennosti a cenné zbytečnosti? K povaze a osudu alchymických rukopisů Rudolfa II. v majetku královny Kristýny a Isaaca Vossia. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků = Miscellanea Department of the Manuscript and Early Printed Books : vzácné knihy jako švédská válečná kořist za třicetileté války. Praha 2008, s. 47-49.
Poznámky:
K obsahu spisu podrobně A. Richterová a I. Purší (viz lit.).
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Pergamenová zdobená zlacením, na zadní desce znak Rudolfa II. jako českého krále (český lev), na přední desce heraldické supralibros Rudolfa II. jako říšskoněmeckého císaře (dvojhlavá orlice) , na hřbetě signatura Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651. Stopy po tkanicích.
Provenience:
Typografické exlibris se signaturou doplněnou perem Ex Bibliotheca Viri Illuſt. Iſaaci Voſſii. 3 (fol 3r)
Heraldické supralibros Rudolfa II. (přední a zadní desky)
MS - signatura Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651 (hřbet)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 51)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 51)
««
Digitální kopie:
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.