Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 26
Hlavní autor:
Název: Salomon Trismosinius, De tincturis. - Bartholomeus Korndörfer [etc.]
Nakladatelské údaje: Německo?, [1550-1600?]
Rozsah:
311 ff : papír, 2 ruce ; 193x158 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, s. 225-226(s podrobným rozpisem děl).
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 267.
Ivo Purš: Zbytečné cennosti a cenné zbytečnosti? K povaze a osudu alchymických rukopisů Rudolfa II. v majetku královny Kristýny a Isaaca Vossia. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků = Miscellanea Department of the Manuscript and Early Printed Books : vzácné knihy jako švédská válečná kořist za třicetileté války. Praha 2008, s. 52-53.
Poznámky:
[záznam na základě katalogu P. C. Boerena]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Pergamenová zdobená zlacením.
Provenience:
Typografické exlibris se signaturou doplněnou perem Ex Bibliotheca Viri Illuſt. Iſaaci Voſſii. 25
Rudolfa II. - uvádí C. P. Boeren
Královská knihovna ve Stockholmu - dle katalogu z roku 1651, p. 137.
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 55)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 55)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.