Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 31
Hlavní autor:
Název: Correctio fatuorum [etc.]
Nakladatelské údaje: 1544
Rozsah:
192 ff : papír, 1 ruka ; 210x153 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Petrus Cornelius Boeren: Codices Vossiani Chymici. Brill 1975, s. 129-133 (s podrobným rozpisem děl).
Alena Richterová: Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách. In: Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha 2011, s. 268 (s překladem a reprodukcí dedikace na s. 271).
Ivo Purš: Zbytečné cennosti a cenné zbytečnosti? K povaze a osudu alchymických rukopisů Rudolfa II. v majetku královny Kristýny a Isaaca Vossia. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků = Miscellanea Department of the Manuscript and Early Printed Books : vzácné knihy jako švédská válečná kořist za třicetileté války. Praha 2008, s. 55-56.
Poznámky:
[záznam na základě katalogu P. C. Boerena]
S veršovanou dedikací Rudolfovi II. (fol. 1v) podepsanou iniciálami M.b.M (pravděpodobně Matyáš Borbonius z Borbenheimu).
Opisy erudovaného výběru stěžejních alchymistických textů.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Typografické exlibris se signaturou doplněnou perem Ex Bibliotheca Viri Illuſt. Iſaaci Voſſii. 39 (fol. 1v)
Rudolf II. - dle dedikace
MS - signatura Královské knihovny ve Stockholmu z let 1650-1651. (hřbet)
Exempláře:
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 11)
Leiden : Universiteitsbibliotheek (VCQ 11)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.