Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 42
Hlavní autor:
Název: [Gutbedenken, belangend das Arsenal zu Wien ...]
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 40 (4).
Lenka Veselá: Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525-1596) a jeho knihovna. Praha 2016, s. 201 a 246.
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 121.
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář - záznam na základě údajů Ch. Callmera]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Možná atribuce ke knihovně Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu na základě inventáře jeho knihovny (viz Veselá, lit.), Chr. Callmer uvádí provenienci Rudolfa II. na základě dedikace.
Atribuce ke Královské knihovně ve Stockholmu na základě katalogu I. Vossia z let 1650-1651.
Exempláře:
Stockholm : Krigsarkivet (Ms III: 2)
Stockholm : Krigsarkivet (Ms III: 2)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:[nezpracovaný exemplář - záznam na základě údajů Ch. Callmera]