Původní knihovna: neurčeno
Číslo záznamu: Varia 38
Název: [Jihlavská kompaktáta z r. 1436.]
Nakladatelské údaje: Praha?, 1561?
Rozsah:
25 ff
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Béda Dudík: Forschungen in Schweden, s. 352-354, edice na s. 458-466.
Henricus Aminson: Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis. Supplementum. Stockholm 1863, s. XII.
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 173 (5).
Poznámky:
Autorem opisu a pravděpodobně také prvním majitelem tohoto rukopisu byl pražský univerzitní mistr Matouš Kolín z Chotěřiny. Podle B. Dudíka rukopis vznikl kolem r. 1561 v situaci po nástupu arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice.
[nezpracovaný exemplář]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Atribuce Královské knihovny ve Stockholmu na základě katalogu I. Vossia (viz lit.)
Rukopisný záznam Scripsit hanc compacatatorum Expositionem propria manu clarissimus vir Dominus Matthäus Collinus Pragae. (fol. 1r)
Není jasné, za jakých okolností se rukopis stal součástí švédské knižní kořisti, pravděpodobně však v Praze.
Exempláře:
Strängnäs : Domkyrkans bibliotek (D 21)
Strängnäs : Domkyrkans bibliotek (D 21)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.