Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 38
Hlavní autor:
Název: Historia Romanorum Imperatorum ...
Rozsah:
Th I-V
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 6 (6).
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977 s. 119.
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář - záznam na základě údajů Chr. Callmera]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Atribuce ke knihovně Rudolfa II. uvádí Chr. Callmer (viz lit.)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.911-915)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.911-915)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.