Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 37
Hlavní autor:
Název: Liber de laudibus Sancti Crucis.
Nakladatelské údaje: Fulda 800-900
Rozsah:
61 ff : pergamen, ilum. 365x290 mm
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 119 (uvádí, že jde o kopii originálu).
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 6 (1).
Poznámky:
Iluminovaný rukopis z 9. století, ve kterém je kříž povýšen na znamení vzkříšení Krále králů, se nacházel v klášteře ve Fulde, odkud si jej v roce 1598 vypůjčil císař Rudolf II.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba.
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.436)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.436)
««
Digitální kopie:
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:Iluminovaný rukopis z 9. století, ve kterém je kříž povýšen na znamení vzkříšení Krále králů, se nacházel v klášteře ve Fulde, odkud si jej v roce 1598 vypůjčil císař Rudolf II.
Fyzický popis:61 ff : pergamen, ilum. 365x290 mm