Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 39
Hlavní autor:
Název: Historia Romanorum Imperatorum ...
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 7 (2).
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977 s. 119 (uvádí provenienci Rudolfa II.)
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář - záznam na základě údajů Chr. Callmera]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Provenience:
Atribuce ke knihovně Rudolfa II. uvádí Chr. Callmer (viz lit.), nelze však vyloučit ani rožmberskou knihovnu.
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Ott.lat.1269-1270)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Ott.lat.1269-1270)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:[nezpracovaný exemplář - záznam na základě údajů Chr. Callmera]